Artykuły

Jak spadkobiercy mogą podzielić odziedziczony spadek

Jak spadkobiercy mogą podzielić odziedziczony spadek

Bardzo częste są sytuacje nabycia spadku po zmarłym przez kilka osób. Dotyczy to zarówno dziedziczenia z ustawy, jak i na podstawie testamentu. Wskazać należy, iż stan „wspólnego” posiadania przez spadkobierców majątku spadkowego jest tymczasowy i może, a niekiedy powinien, zostać przez spadkobierców definitywnie uregulowany. Podział spadku może być przeprowadzony w drodze umowy sporządzonej przed notariuszem. Jest to niewątpliwie stosunkowo szybka procedura, która jednak wymaga zgody wszystkich spadkobierców. Gdy jednak między spadkobiercami jest spór co do sposobu podziału spadku, jedynym rozwiązaniem jest wystąpienie na drogę postępowania sądowego o dokonanie tzw. działu spadku. Należy jednak wiedzieć, iż dział spadku niekoniecznie może nastąpić zgodnie 
z żądaniem spadkobierców. Sąd nie jest zobligowany do uwzględnienia wyłącznie zasad zaproponowanego podziału majątku spadkowego. Sąd bowiem, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego na okoliczność składu i wartości